Prakash Steelage Ltd Share Price Prakash Steelage

Prakash Steelage
NSE
03:00 PM | 03 Aug, 20

0.80

Open ()
Pre. Close ()
Day's Vol.(shares)
Pre. Del. Vol (shares)

Day's Range ()

0.80
0.80

Weekly Range ()

0.85
1.05

Monthly Range ()

0.85
2.10

50 DMA ()

1.35

100 DMA ()

0.80

200 DMA ()

0.51

Prakash Steelage
BSE
02:52 PM | 03 Aug, 20

0.72

Open ()
Pre. Close ()
Day's Vol.(shares)
Pre. Dev. Vol (shares)
Day's Range ()
0.72
0.78
Weekly Range ()
0.75
0.93
Monthly Range ()
0.72
1.11
50 DMA ()
0.65

100 DMA ()

0.43

200 DMA ()

0.33

Index vs Stock Relative Chart